top of page
  • מיכל ברומר

ומה עכשיו?


בחרתי. הסכמתי. הרדימו, הפשיטו, חתכו וניקו. מילאו וסגרו. העירו אותי, התעוררתי. בחנו אותי, התבוננתי. השתנתי? יותר משדמיינתי נרפאתי? הקשבתי בעודי מקשיבה עמוק בפנים מבינה את חכמת הבריאה וכוח הקהילה מודה ומוקירה יום - יום שעה - שעה שכך ימשיך, החלמתי נרפאתי. 12/2019bottom of page