top of page
  • מיכל ברומר

לא מובן מאליו

טקסט שכתבתי אי שם לפני 3 חודשים, אחרי טיפול כימו #1... ורלוונטי מאז... יום - יום

לפקוח עיניים לכווץ אצבעות להרגיש מרפקים, ידיים, רגליים זזות בטן מתרגשת ומייד חיוך עולה

מרגישה נהדר! קמתי למחר!

קמה בשמחה כל פעולה זו ברכה שותה ואוכלת מתחזקת, מתפלאת יום נפלא לפניי לא מובן מאליו

לא מובן מאליו החיבוק העוטף האנרגיה סביב כל פעולה זו ברכה מבורכת אני

מבורכת מבורכת מבורכת בכל השימחה בסביבה האנרגיה והברכות אתם ההשראה ♥

Comments


bottom of page