top of page
  • מיכל ברומר

מחליטה באופן מודע

לעצור

עצירה אמיתית

עצירה עם תנועה

תנועה רציפה של נשימה

נשימה - נשמה

עצירה נחושה

נחושה למנוחה

מנוחה עקשנית

עקשנות למחקר

חקירה עמוקה פנימה, החוצה, נסיבות וסביבה

סביבה משתפת

שותפה מלמדת

לומדת צומחת ומתפתחת

מחליטה להרפות, לזרום, לגלות

מחליטה. נקודה.

התמונה צולמה יום לפני הניתוח, אחרי שיעור יוגה


Commentaires


bottom of page