top of page
  • מיכל ברומר

מפגש מקרי

רגעים בטיפול כימו 6#, הטיפול בו הפריחה תפסה מקום גדול


התמונה צולמה בטיפול כימו 4#

היא יצאה ומחייכת

"במקום הקבוע" צוחקת

גוררת אינפוזיה, מתבוננת

מבחינה שאני בוכה

נעצרת


חמלה גדולה משתלטת

מעזה לשאול בשקט

את האלרגיה אני חושפת

בוכה ומתגרדת


"כמה כוח" היא אומרת

ולרגע מתפרצת

משתפת בכניעה "אצלי ספירת הדם לא תקינה"

מדברת ובוכה


מחליפות עוד מבטים, טעונים ומלאים

אין עוד צורך במילים

רק כמעט חיבוק זהיר

רגע אינטימי ונעים

ליד התא בשירותים


ודווקא שם

בין זרות לחלוטין

ברגע שזר לא יבין

הגורל חיבר בינינו

ליד התא בשירותים


Comments


bottom of page