top of page
  • מיכל ברומר

עשיתי יום חופש


רציתי יום חופש

ככה "סתם", הפסקה

מעצמי, מהבית, מכל העולם

חופש אמיתי

חופש הכי חופשי

בלי ילד חולה

בלי בעל לחוץ

בלי חוג, הסעות

בלי התחייבות


חופש לשקט להקשיב

חופש לבהות מבלי להביט

חופש ליצור רק בדימיון

חופש לצעוק עם כל הגרון

חופש לכאוב בלי להעיק

חופש לכעוס ושוב להשלים

חופש להיכנס לבדי למיטה

חופש לאהוב בלי שום התניה

את עצמי הבריאה ואת המחלימה


עשיתי יום חופש

ספיניג, דיקור, מסעדה עם חברה

שיחות מהלב עם המון הקשבה

צחוק, כאב, עצב... הכל התערבב

ונחתם בחיבוק אמיתי וחזק מהלב


עשיתי יום חופש

ומה השתנה?

מחר חוזרת לאותה השגרה

שגרה? יש דבר כזה? ... אולי סתם אמונה

משמעות לסדר ורצף... גם אשליה

יומן, משימות ופתקים, העיקר שיהיה

השגרה מחייבת ומניעה קדימה

קדימה? ... עוד אשליה

למה לנוע כשטוב בעמידה?


עשיתי יום חופש

עמידה, עצירה

בריאות לנשמהbottom of page